top of page

Avís legal

Aquest avís estableix les condicions d'ús de la pàgina web de Pou d’Art i de qualsevol dels serveis que s'ofereixen a través de la mateixa. I han de ser observades pels usuaris d'aquesta pàgina web, ja que l'accés a la mateixa comporta l'acceptació per part de l'usuari de les condicions que es detallen a continuació.

Qui som?

Maria Fabre Gras amb NIF 52594223P (En règim de treballadora autònoma des del mes de juny de 1998) realitza la venda i distribució dels productes ofertats a la pàgina web de Pou d’Art. Les operacions de venda se sotmeten a la legislació vigent a Espanya i s'entendran realitzades al carrer Balmes 35 de Sant Cugat del Vallès, Barcelona (08172).

 

Condicions generals d'utilització de la pàgina web

L'accés a la pàgina web de Pou d’Art per l'usuari està condicionat a l'acceptació prèvia, expressa i sense reserves de les condicions que es recullen en l'apartat AVÍS LEGAL. L'esmentat accés es condicionarà a les regles de la bona fe, ordre públic i les pròpies condicions d'ús.

L'accés als continguts de Pou d’Art és gratuït i no necessita subscripció prèvia. Es realitza sota la responsabilitat de l'usuari i en cas d'efectuar danys serà responsable dels mateixos.

Pou d’Art posa a disposició de l'usuari diferents continguts informatius perquè puguin satisfer les seves demandes d'informació, sense que pugui efectuar-se una explotació comercial o de qualsevol altre tipus.

Pou d’Art ofereix enllaços a altres pàgines web gestionades per tercers, per això no pot respondre del contingut o informacions que s'ofereixin des dels esmentats llocs, així com de la seva veracitat o actualització.

 

Drets de propietat intel·lectual

Maria Fabre és propietària dels drets de propietat intel·lectual d'aquesta pàgina web que configuren el seu disseny, presentació, format, imatges, texts, comentaris, arquitectura de la navegació, diagrames de flux, codis font, etc. En cap cas no respondrà en els supòsits d'alteració o manipulació d'aquesta pàgina web per part de tercers.

S'autoritza la reproducció per a ús privat dels continguts d'aquesta pàgina. L'accés a la pàgina web no suposa la concessió d'autorització per a la transmissió, llicència o cessió dels seus continguts


Política de confidencialitat Recollida de dades

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Maria Fabre li informa que les dades personals s'inclouen al fitxer de clients de Maria Fabre.

A més de les dades facilitades directament per l'usuari, Maria Fabre recull les dades relatives a la direcció|adreça IP des de la qual s'efectuï la contractació com a garantia de la mateixa.

Maria Fabre no es responsabilitza del tractament de les dades que pugui produir-se com a conseqüència de l'accés a altres pàgines web a través dels enllaços que conté aquesta pàgina web.


Finalitat del tractament de dades

Les dades recollides amb el seu consentiment seran tractades amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, dur a terme el procés de compra o poder informar-lo sobre les novetats de Pou d’Art.
Quan la persona interessada així l'hagi autoritzat, la seva adreça electrònica serà utilitzada per a la tramesa d'informació comercial i cultural.

 

Cessió a tercers

Les dades personals en cap cas no se cedeixen a tercers, llevat dels supòsits legalment establerts.

 

Dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Si desitja exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, ha d'enviar un correu electrònic a l’adreça secretaria@poudart.com indicant-ho.

 

Seguretat

Maria Fabre compleix amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa.

 

Cookies

Maria Fabre informa els usuaris que utilitzen cookies quan naveguen per la pàgina web que Maria Fabre no emmagatzema l'esmentada informació.

bottom of page