Fitxa d'inscripció d'alumnes a Pou d'Art

Introduïu les vostres dades a continuació, prenent especial atenció en la direcció de correu electrònic i en els telèfons de contacte.

Estem digitalitzant tot el que fa referència a les autoritzacions, de dades, d'imatge, de sortida i recollida,... per això necessitem que passeu en algun moment per Pou d'Art per signar-les a la tauleta de signatures. Un requisit legal imprescindible per seguir amb les exigències de la llei de protecció de dades.


ANTIC ALUMNE/A ? SÍ         NO

DADES DE L'ALUMNE
 
NOM:
COGNOM:
DATA DE NAIXEMENT:
dia/mes/any
ADREÇA:
POBLACIÓ:
CODI POSTAL:
TELÈFON FIX:
TEL. MÒBIL MARE:
TEL. MÒBIL PARE:
ESCOLA:
NIF: (per alumnes majors d'edat)

DADES DELS PARES
(només necessari pels alumnes menors d'edat) (és suficient amb les dades del pare o de la mare)
NOM MARE:
NIF MARE:
NOM PARE:
NIF PARE:

A QUIN TALLER T'APUNTES?
DIA o TORN:
(Especifiqueu si és matí o tarda si hi ha les dues opcions)

DADES DEL BANC
 
TITULAR:
NÚMERO IBAN:
CODI BIC:
Nota important: En els tallers extres de Nadal, Setmana Santa i Estiu, momés es disposarà de la plaça en el moment de pagar la totalitat del curs. En el taller del curs escolar, pagant la matrícula ja teniu la plaça reservada.

PER REBRE INFORMACIÓ
Com preferiu rebre la informació de Pou d'Art?

per e-mail                La vostra adreça de correu electrònic:
per correu postal
pels dos mitjans anteriors


OBSERVACIONS:
 

Un cop pagada la matrícula i el trimestre, no es retornaran els diners.
En cas de baixa s'haurà d'avisar abans que comenci el nou trimestre
per tal de no passar el rebut corresponent.