www.poudart.com
 


Balmes, 35
08172 Sant Cugat del Vallès

Barcelona

Tel.  93 590 60 86

Fax. 93 589 71 59


EL MONESTIR PIXELAT

POU D'ART PIXEL GRUP 2006

Muntatge d'un mural d'uns 12 metres de llarg,
format per més de 5.000 "píxels" de color pintats pels alumnes adults de Pou d'Art.

FESTA MAJOR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Lloc: Casa de Cultura
Data: dissabte 1 de juliol de 2006
Horari: de 10 a 22 hores

Direcció artística: ADOLF
Idea: EDUARD VIVES
Organització: POU d'ART
Col·laboració especial: CARLOS ALSINA

Objectiu

L'objectiu d'aquesta activitat és mostrar el lligam que es pot establir entre les noves tecnologies digitals i la pintura figurativa o fins i tot realista, al mateix temps que pretèn ser una evocació de l'impressionisme i la descomposició de la llum en petites taques de color.

L'obra final podria qualificar-se de "neoimpressionisme digital", i l'acció del muntatge de la imatge tindrà un cert caire de performance.

La imatge és l'objectiu de qualsevol acció pictòrica. La imatge és una impressió sobre la retina humana. En aquest cas, la nostra imatge es forma a partir de la juxtaposició de píxels individuals: taques de colors uniformes triats a partir d'una gamma relativament limitada.

A curta distància l'ull de l'espectador no pot percebre el resultat de l'obra i veu únicament un conjunt de taques que semblen triades a l'atzar. A llarga distància, però, l'efecte col·lectiu d'aquests píxels es tradueix en una veritable imatge, d'origen digital ...però imatge al cap i a la fi.

Els detalls del projecte

El projecte consisteix en construir una imatge de gran format a base de píxels individuals que han estat pintats per un grup d'alumnes de l'escola. La imatge, obtinguda a partir d'una fotografia digital del Monestir de Sant Cugat del Vallès, es descomposarà en uns 5200 píxels d'uns 20 colors diferents mitjançant un tractament informàtic. Els píxels es pintaran sobre uns suports de fusta que el dia de la intervenció pública es col·locaran conjuntament per composar una imatge d'uns 72 m2.

Cada fusta mesura 34,35cm x 34,35cm, dividida en 9 píxels quadrats que cada un d'ells mesura 11,45 x 11,45cm.

La imatge que representarem mesura:
En píxels: 102 x 51 píxels= 5.202 píxels
En fustes: 34 x 17= 578 fustes
Mides reals del muntatge: 11,68 x 5,84 metres.


Alumnes de POU D'ART que han participat en el projecte:

Eduard Vives
Carlos Alsina
Maria Xifré
Carme Aragay
Enriqueta Gradailla
Àngels Paredes
Montserrat Cabestany
Maria Rosa Ribas
Amanda Bernal
Mar Ruiz Bilbao
Albert Llorenç
Teresa Menéndez
Juani Romero
Mary Albamonte
Núria Farran
Maria Jesús Romero
Anna Rodríguez
Giovanni Pagliarulo
Isabel
Mariano Martinez
Eva Fuentes
Maria Paz Valero
Sara Dallares
Joan Fabre
Anna Llimós
Lluís Bellera
David Matanzas
Ana Segura
Cristina Gil
Ana Barbero
Eugenio Tesouro
Angeles Uviedo
Francesc Buil
Fany Isaza
Rosa Viladés
Izumi Nakamura
Marina Vinyes
Marc Xamena
Katia Alavedra
Adolf i
Maria Fabre

 


Les 578 fustes, endreçades per columnes, i a punt per a ser carregades

 

 


Detall de com l'Eduard Vives, autor de la idea, va distribuir la feina en 34 fulls
(que corresponen a les columnes de la imatge) amb 17 fustes cada full-columna

 

 


Ja tenim totes les fustes davant de la Casa de Cultura, gràcies a uns quants alumnes voluntaris

 

 


Posem en ordre les columnes de la imatge

 

 Col.locació mil.limètrica i per ordre de totes les fustes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Per sort, el terra estava força ben anivellat

 

 

 

 


Tothom volia col.laborar en el muntatge

 

 

 


Encara a mitjes, des de la rampa d'entrada a la Casa de Cultura

 

 

 


Aquesta és la vista des del segon pis de la Casa de Cultura. No disposàvem d'un edifici cèntric més alt que aquest.
Podeu identificar la torre de la Casa Abacial, i la rossassa del Monestir al centre

 

 

 


Acabem amb la col.locació de les fustes

 

 

 


Col.locació de la darrera peça

 

 


Observació i valoració del muntatge

 

 


Per millorar la visualització, es decideix moure un metre endavant tot el muntatge

 

 

 


"El Monestir pixelat" acabat, amb la llum del matí i les ombres d'alguns arbres


 


Tots els que van poder ajudar a fer el muntatge

 

 

 


"El Monestir pixelat" acabat, amb la llum de la tarda, poques hores abans de ser desmuntat

 

 


El millor record: una foto del muntatge en el mòbil

 

 

 

 


Retall del setmanari "El Diari de Sant Cugat"

 

 


Retall del setmanari "Tot Sant Cugat" núm. 1017